Viitekehykseni on ratkaisukeskeinen. Ratkaisukeskeinen tapa lähestyä haasteita on hyvin käytännönläheinen ja luova. Se haastaa myös sinut miettimään, miten parhaiten voisit olla oma itsesi jo nyt. Ajattelen, että ihminen on kokonaisvaltainen -  kaikki vaikuttaa kaikkeen. 

EFT

Puheen lisänä käytän työssäni EFT:tä (Emotional Freedom Techniques), eli ns. naputtelua. EFT on hyvä työkalu arkeen. Sen avulla voit ymmärtää kehollisia reaktioitasi paremmin ja vähitellen oppia hallitsemaan niitä.

EMDR

EMDR-terapia on silmänliikkeisiin perustuva terapiamenetelmä, jota voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun sinulle on tapahtunut jotain sinua häiritsevää, mikä vaikuttaa arkeesi sitä heikentäen. Lyhenne on sanoista Eye Movement Desensitization and Reprosessing. EMDR:n myötä ymmärrykseni traumoista ja niiden vaikutuksesta ihmiseen on lisääntynyt. Käytän EMDR:ää vain osana pidempää psykoterapiaa. Halutessasi voit etsiä lisätietoa tästä menetelmästä sivulta emdr.fi

Assosiatiivinen korttityöskentely

Käytän työssäni myös assosiatiivisia kortteja osana keskusteluterapiaa. See far -menetelmässä työskentelyn apuna on erilaisia kuvallisia kortteja, joiden kautta tapahtuneen tarkastelu on luovaa ja oivaltavaa. Minulla on käytössä mm. Dixit-pelikortteja, joiden värikkäästä ja mielikuvitusrikkaasta maailmasta on helppo löytää omaa tunnetilaa vastaava kortti.

Hypnoosi

Hypnoosi osana psykoterapeuttista työskentelyä voi nopeuttaa terapian tuloksia ja vahvistaa niitä. Hypnoosia voidaan käyttää esimerkiksi vakauttamiseen, esiintymisjännitykseen, erilaisiin pelkoihin ja tupakasta vieroittautumiseen. Lisätietoja hypnoosista löydät osoitteesta tieteellinenhypnoosi.fi

Sensomotorinen psykoterapia

Sensomotorisen psykoterapian opinnot ovat muokanneet tapaani tehdä työtä yhä kehokeskeisempään suuntaan. Sensosta voit lukea lisää omalta välilehdeltä.